Умови Надання Послуг Сервісом DENTAL SPACE ONE

Версія від 05 вересня 2023 року

Умови надання послуг сервісом Dental Space One («Угода»), відповідна Форма Замовлення («Замовлення»), укладена між Клієнтом та Dental Space One, а також інші документи, посилання на які викладені в Угоді, є єдиним договором і встановлюють умови, на яких Клієнт може отримати доступ до платформи, розташованої за адресою https://dsone.com.ua/ («Вебсайт»), замовляти та користуватися Підпискою та іншими послугами («Послуги», як описано нижче), що надаються Dental Space One, LLC. Ця Угода є публічним договором приєднання між Dental Space One, LLC та такими користувачами (Клієнтами).

Датою набрання чинності Угоди є перша дата, коли Клієнт приймає цю Угоду через Веб-сайт, або створює свій кабінет на сайті. Користувач погоджується дотримуватись умов цієї Угоди шляхом прийняття цієї Угоди через Електронний кабінет, створений Клієнтом на Веб-сайті; використанням Послуг або доступу до Веб-сайту через будь-який браузер та з будь-якого пристрою. Якщо представник, співробітник або повірений Клієнта укладає Угоду від імені Клієнта, ця особа заявляє та гарантує, що вона є уповноваженим представником (призначеним співробітником, повіреним або призначеним представником) Клієнта, щоб взяти від імені Клієнта зобов’язання за Угодою, та вона погоджується з цією Угодою від імені Клієнта. Відповідно, термін «Клієнт» також включає всіх представників, співробітників та повірених Клієнта, які беруть участь у виконанні Угоди та використанні Послуг на боці Клієнта.

1. ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ

1. Лише дієздатна особа, яка досягла віку 18 років, може отримати доступ та використовувати Веб-сайт. Як тільки особа отримує доступ до Веб-сайту, будь-яких інформаційних матеріалів на ньому, ця особа підтверджує та гарантує, що вона має повну дієздатність і досягла віку 18 років.

2. З метою оптимізації використання Сайту ми розрізняємо випадки, коли особа звертається до Веб-сайту як користувач та Клієнт:

3. Користувач — це особа, яка діє від свого імені або представляє юридичну особу, яка отримує доступ і використовує Веб-сайт як звичайний користувач інтернету, головним чином в інформаційних цілях і без створення Облікового запису, Користувач подавати заявку на створення Облікового запису та ознайомлюватися з юридичними документами, розміщеними на Веб-сайті; Користувач може мати доступ до кабінету Клієнта з його дозволу.

4. Клієнт — фізична або юридична особа, представлена нею самою або іншою фізичною або юридичною особою, яка створила Електронний кабінет і замовляє використання або використовує функції Веб-сайту, Послуги. Клієнт може увійти в систему і використовувати та керувати своїм Електронним кабінетом, використовувати функції Веб-сайту подати заявку на пробну підписку, оновити Підписку та виконувати інші дії, дозволені Угодою;

5. Клієнт не втрачає статусу Користувача, будучи Клієнтом; відповідно, всі умови, що застосовуються до Користувача, автоматично застосовуються і до Клієнта, якщо інше не передбачено відповідним Замовленням або Угодою.

2. ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ

1. Для створення Електронного кабінету користувач повинен подати заявку на створення електронного кабінету через Веб-сайт.

2. Кожен користувач приймає такі правила реєстрації:

2.1. При реєстрації користувач зобов’язаний вказувати лише достовірні дані про свою особу та не використовувати дані третіх осіб без дозволу цих осіб. Надання недостовірної/неправдивої інформації при реєстрації або використанні Веб-сайту/Додатка може вплинути на якість досвіду використання Веб-сайту, Додатка та Послуг та стати причиною відмови в реєстрації Облікового запису або його блокування;

2.2. Дані користувача (Клієнта), такі як адреса електронної пошти, номер телефону або інші контактні дані, мають бути унікальними. Це означає, що жоден користувач ніколи не використовував такі дані для реєстрації на Веб-сайті

2.3. Клієнт зобов’язаний підтримувати в актуальному стані всі дані, вказані Клієнтом під час реєстрації або які були вказані в Обліковому записі під час використання Веб-сайту та Додатку. Кожен користувач несе одноосібну відповідальність та несе всі ризики, пов'язані із зазначенням невірних чи неактуальних даних;

2.4. Під час реєстрації користувач вибирає пароль для авторизації. Пароль повинен бути безпечним і унеможливлювати доступ третіх осіб до електронного запису користувача. Користувач самостійно несе відповідальність за надійність пароля, його зберігання та недоступність для третіх осіб.

2.5. Усі дії, вчинені в Електронному кабінеті користувача або через неї, вважаються вчиненими цим користувачем;

3. Клієнт несе одноосібну відповідальність за зберігання паролів доступу до Електронного кабінету. Dental Space One, LLC не має доступу до реквізитів доступу Клієнта, і не несе відповідальності за доступ третіх осіб до таких даних.

3. ПІДПИСКА І УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Плата за послуги, зазначені в цій Угоді, включають реєстрацію на Веб-сайті і користування Електронним кабінетом і залежить від кількості замовлень, внесених до Електронного кабінету Клієнта, та оплачується Клієнтом у розмірі за кожне замовлення в Електронному кабінеті Клієнта в розмірі 1 долара США (у гривневому еквіваленті за офіційним курсом продажу іноземної валюти на дату оплати рахунку)

3.2. Веб-сайт — це програмна продукція у вигляді інформаційно-аналітичної онлайн-платформи для зуботехнічних лабораторій, що містить функціонал та алгоритми, які дозволяють Клієнтам записувати та зберігати інформацію про взаємодію зі споживачами Клієнта (зубні техніки, медичні заклади, лікарі тощо) та оптимізувати бізнес-операції та виробничі процеси Клієнта відповідно до функціональності Веб-сайту.

3.3. Безкоштовне підписка і використання Електронного кабінету надається на 14 календарних днів.

3.3.1. Професійна підписка. За умови своєчасної оплати Клієнтом усіх застосовних платежів за Послуги та дотримання цієї Угоди, Dental Space One, LLC надає Клієнту можливість користуватись Електронним кабінетом, що дозволяє Клієнту отримати доступ та використовувати наступні функції: зберігання зображень у вихідній якості, зберігання замовлень на зуботехнічні роботи Клієнта від його споживачів, що дозволяє оптимізувати виробничі процеси та сервісні показники.

3.4. Оскільки деякі з Послуг залежать від дотримання Клієнтом зобов'язань, зазначених у цій Угоді, невиконання Клієнтом зобов'язань за цією Угодою або зобов'язань, обґрунтовано запитаних Dental Space One, LLC може завадити або відстрочити виконання зобов'язань Dental Space One, LLC за цією Угодою.

3.5. Dental Space One, LLC залишає за собою право в будь-який час змінювати або припиняти, тимчасово або постійно, Послуги (або будь-яку їхню частину) з повідомленням або без нього. Клієнт погоджується з тим, що Dental Space One, LLC не несе відповідальності перед Клієнтом або будь-якою третьою стороною за будь-які зміни, призупинення або припинення Послуг.

3.6. Усі відповідні збори, комісії та відрахування, пов'язані з переказом сум, зазначених у Угоді або у зв'язку з ними, включаючи, крім іншого, збори та комісії фінансових установ, включаючи банки, платіжні системи тощо («Комісійний збір»), оплачує Клієнт.

3.7. Якщо Клієнт може здійснити оплату за допомогою кредитної або будь-якого іншого типу банківської картки:

3.7.1. У деяких випадках належний платіж може бути збільшений у сумі комісії кредитної картки, як зазначено у Замовленні.

3.7.2. Клієнт може запланувати автоматичне ініціювання платежів у фіксованій сумі відповідно до Строку Підписки та умов виставлення рахунків, зазначених у відповідному Замовленні («Регулярний платіж»). Регулярний платіж буде автоматично списуватися з вашої банківської картки вибраним вами способом з вибраними вами інтервалами, що повторюються, до закінчення Терміну Підписки або її припинення відповідно до цієї Угоди. Дозволяючи регулярний платіж, ви дозволяєте платіжні системі обробляти такі платежі як списання з вказаного карткового рахунку. Щоб уникнути різночитань, Клієнт визнає та заявляє, що: Регулярний платіж є автоматичним платежом, що стягується відповідною платіжною системою на користь Dental Space One, LLC як оплата за Послуги; після списання такий платіж не підлягає поверненню; Клієнт може змінити спосіб оплати з Регулярного платежу на оплату рахунків.

3.7.3. Якщо відповідна фінансова установа не спише кошти з банківської картки Клієнта через відсутність грошей, її недійсність або з будь-якої іншої причини, Клієнт зберігає доступ до Веб-сайту, але може не мати можливості використовувати функції Електронного кабінету.

4. КОНТЕНТ КЛІЄНТА І ПРИВАТНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Під час використання Електронного кабінету Клієнт може завантажувати зображення, фотографії, фонові зображення, назви компаній, шрифти, графіку, текст, аудіо, відеофайли, новини, документи та інший контент, який може також включати персональну інформацію персоналу Клієнта, споживачів, відвідувачів тощо. У відносинах між Dental Space One, LLC та Клієнтом всі права, право власності та інтерес щодо Контенту Клієнта належать та зберігається виключно за Клієнтом.

4.2. До дати початку роботи з Електронним кабінетом Клієнт повинен дотримуватися всіх застосовних законів про технічні заходи та персональні дані, включаючи дотримуватися механізму збору персональних даних, який може включати:

4.2.1. Впровадження механізму згоди, як того вимагає чинне законодавство щодо приватності даних;

4.2.2. Опублікування, розміщення або інше надання політики/повідомлення/повідомлення про приватність персональних даних в Інтернеті відповідно до законів про приватність даних;

4.2.3. Дотримання інших юридичних вимог законів, які застосовуються до Клієнта та відповідних суб'єктів персональних даних.

4.3. Ми впровадили, а також підтримуватимемо та дотримуватимемося відповідних технічних та організаційних заходів, спрямованих на захист інформації від випадкового, несанкціонованого або незаконного доступу, розкриття, пошкодження, зміни, втрати або знищення. Клієнт гарантує, що вся надана інформація є актуальною та точною. На додаток до відповідних умов Договору про обробку даних застосовуються такі умови:

4.3.1. Dental Space One, LLC виступає як розпорядник даних Електронного кабінету Клієнта, а Клієнт - володілець;

4.3.2. Dental Space One, LLC може за вказівкою Клієнта, наданою у тому числі через Веб-сайт, або відповідно до застосовного законодавства передавати дані Електронного кабінета Клієнта третім особам;

4.3.3. Якщо Dental Space One, LLC стане відомо про будь-який незаконний доступ до будь-яких даних Клієнта, або про несанкціонований доступ до такого обладнання, що призводить до втрати, розкриття або зміни даних Клієнта, Dental Space One, LLC без невиправданої затримки (за умови, що таке повідомлення може бути затримано на вимогу правоохоронних органів) і здійснить комерційно розумні кроки для виконання своїх зобов'язань відповідно до законів про приватність даних.

4.4. У тій мірі, в якій Dental Space One, LLC отримує персональні дані від Клієнта, на які поширюються застосовні закони про приватність даних, Dental Space One, LLC підтверджує, що розуміє і буде дотримуватися своїх зобов'язань як розпорядник даних відповідно до застосовних законів про приватність даних і не буде використовувати або розкривати такі дані інакше, крім як для конкретних ділових цілей надання Послуг для Клієнта, як зазначено в цій Угоді або іншим чином дозволено застосовними законами про приватність даних. Клієнт несе відповідальність за забезпечення дотримання ним вимог законодавства про приватність даних при використанні ним Послуг та Веб-сайту, а також за власну обробку персональних даних.

4.5. Оскільки Dental Space One, LLC не зобов'язаний перевіряти допустимість Контенту Клієнта, Клієнт завжди несе відповідальність за такий контент і не повинен завантажувати, розміщувати, відображати або передавати будь-які заборонені матеріали, включаючи все, що заважає або порушує роботу Веб-сайту або їх функціонування внаслідок них завантаження чи передачі; заяви або матеріали, що ганьблять, переслідують, ображають, загрожують, залякують або якимось чином порушують права інших осіб; несанкціоновані матеріали, захищені авторським правом, або будь-який інший контент, що порушує права інтелектуальної власності, комерційну таємницю чи недоторканність приватного життя інших осіб; заяви чи матеріали, що порушують інші договірні чи фідуціарні права, обов'язки чи угоди; заяви або матеріали, що мають фанатичний, ненависний чи образливий характер; заяви або матеріали, що заохочують злочинну поведінку або тягнуть за собою громадянську відповідальність, або іншим чином порушують будь-який закон чи нормативний акт у будь-якій юрисдикції; заяви або матеріали, які являють собою антиконкурентну співпрацю та/або порушення антимонопольного законодавства; заяви або матеріали, що містять вульгарні, непристойні, нецензурні або іншим чином неприйнятні вирази або зображення, які зазвичай вважаються соціально неприйнятними, непрофесійними чи недоречними; непристойності, порнографію, контент відверто сексуального характеру, політичні заяви чи матеріали, заяви чи матеріали щодо азартних ігор, ставок тощо; висловлювання чи матеріали, що завдають шкоди неповнолітнім («Заборонений контент»).

4.6. Щоб уникнути різночитань, Клієнт заявляє і гарантує, що він має всі права та дозволи, необхідні для відображення та розповсюдження Контенту Клієнта. Заборонено використовувати Заборонений контент. Клієнт додатково заявляє та гарантує, що Контент Клієнта:

4.6.1. Є точним і не порушує Замовлення та Угоди;

4.6.2. Не завдає шкоди будь-якій фізичній чи юридичній особі та не порушує права власності та інші права третіх осіб;

4.6.3. Дотримується (включаючи спосіб обробки Контенту Клієнта Клієнтом) всі застосовні закони та правила;

4.6.4. Не порушує, не привласнює або іншим чином не припиняє жодних авторських прав, патентів, товарних знаків, знаків обслуговування, комерційної таємниці або інших прав інтелектуальної власності будь-якої третьої сторони; не порушує права будь-якої фізичної чи юридичної особи, у тому числі права на публічне використання та недоторканність приватного життя, та не є дискредитуючим, не призводить до шахрайства по відношенню споживачів (у тому числі помилковій або вводить в оману поведінці), відмови від відповідальності за якість продукції, делікту, порушення договору, травм, збитків або збитків будь-якої фізичної або юридичної особи.

4.7. Dental Space One, LLC залишає за собою право видалити та відхилити будь-який Контент Клієнта у зв'язку з несвоєчасною оплатою Клієнтом будь-яких Платежів за Послуги та сум (якщо є) за цією Угодою або у зв'язку з порушенням Замовлення або Угоди

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

5.1. Оскільки Послуги включають Підписку на Веб-сайт:

5.1.1. Клієнт може використовувати Веб-сайт та Програму відповідно до обсягу ліцензії, наданої Клієнту. Відповідно, як частина Послуг та за умови своєчасної оплати Клієнтом Плати за Послуги, Dental Space One, LLC надає Клієнту, його уповноваженим співробітникам, повіреним та незалежним підрядникам (що беруть участь у виконанні Угоди та використанні Послуг з боку Клієнта) персональну, невиключну, не підлягаючу , непередану, обмежену способами використання ліцензію на доступ та використання Веб-сайту протягом Строку Підписки та виключно для господарської діяльності Клієнта у порядку, дозволеному Угодою, та з урахуванням описаних тут обмежень використання. Будь-яке інше використання Веб-сайту, Клієнтом або будь-якою фізичною/юридичною особою суворо заборонено та є порушенням Угоди, якщо інше прямо не погоджено Сторонами;

5.1.2. Dental Space One, LLC не несе відповідальності за будь-які збитки, які Клієнт може зазнати через те, що хтось інший використовує реквізити входу Клієнта, з відома Клієнта або без нього;

5.1.3. Веб-сайт та його вміст, включаючи інформаційні матеріали, їх зовнішній вигляд (наприклад, текст, графіка, зображення, логотипи), інформація та інші матеріали, захищені авторським правом, товарним знаком та режимами інтелектуальної власності. Користувачам не дозволяється використовувати будь-які інформаційні матеріали або зовнішній вигляд Веб-сайту

5.1.4. Користувачі не мають права відтворювати, дублювати, копіювати, продавати або перепродавати, а також використовувати в комерційних цілях Веб-сайт та будь-які інформаційні матеріали, розміщені на Сайті

5.1.5. Користувачі визнають і зобов'язуються дотримуватися таких обмежень:

5.1.6. При використанні Веб-сайту користувач не повинен використовувати будь-які механізми, програмне забезпечення або скрипти, які прямо або опосередковано взаємодіють з Веб-сайтом та Додатком, і доступ до яких не був наданий користувачеві відповідно до Угоди або нашої прямої дозволу;

5.1.7. Клієнт не повинен порушувати електронну цілісність, дублювати, декомпілювати, реконструювати, дизасемблювати або декодувати Веб-сайт

5.1.8. Користувач зобов'язується не створювати технічних перешкод у функціонуванні Веб-сайту, а також будь-яким чином дублювати дії Веб-сайту;

5.1.9. Користувач не має права завантажувати, змінювати, копіювати, розповсюджувати, передавати, відображати, виконувати, відтворювати, дублювати, публікувати, ліцензувати, створювати похідні роботи або пропонувати для продажу будь-яку інформацію, що міститься на Веб-сайті або отриману з них або через них чи будь-які їх частини;

5.1.10. Користувач не повинен використовувати Веб-сайт та у незаконних, неетичних цілях; і

5.1.11. Користувач не повинен порушувати будь-які застосовні закони або правила у зв'язку з використанням Веб-сайту

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. «Конфіденційна інформація» означає інформацію, що розкривається відповідно до цієї Угоди, яка позначена стороною, що розкриває, як службова або конфіденційна або яку слід розумно розуміти як службову або конфіденційну в силу її характеру та обставин її розкриття. Конфіденційна інформація включає положення та умови цієї Угоди та Замовлення, будь-яку технічну інформацію або інформацію про продуктивність Послуг та Веб-сайту. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності цієї Угоди діють протягом строку дії Угоди та двох (2) років після її закінчення.

6.2. Як сторона, що отримує, кожна сторона повинна зберігати конфіденційність і не розкривати Конфіденційну інформацію третім особам, за винятком випадків, дозволених цією Угодою, та використовувати Конфіденційну інформацію тільки для виконання своїх зобов'язань та здійснення своїх прав за цією Угодою. Одержувач може розкривати Конфіденційну інформацію своїм співробітникам, повіреним, підрядникам та іншим представникам, які мають законну потребу в такій інформації, за умови, що вона, як і раніше, несе відповідальність за дотримання ними цієї статті 7, і вони пов'язані зобов'язаннями щодо забезпечення конфіденційності, не менше суворішими, ніж відповідно до цієї статті. Одержувач може розкривати Конфіденційну інформацію, якщо це потрібно за законом, судовим розпорядженням або за рішенням суду, за умови (якщо це дозволено законом), що вона заздалегідь повідомляє розкривну сторону та співпрацює із забезпечення конфіденційності.

6.3. Ці зобов'язання конфіденційності не поширюються на інформацію (коли сторона, що отримує, може це документально підтвердити), яка є або стає загальнодоступною не з вини сторони, що отримує, сторона правомірно знала або володіла до отримання за цією Угодою, сторона, яка отримує правомірно, отримала від третьої особи без порушення зобов'язань за конфіденційністю або така інформація була розроблена стороною, що отримує стороною незалежно і без використання Конфіденційної інформації.

6.4. Несанкціоноване використання або розкриття Конфіденційної інформації може завдати істотної шкоди, відшкодування якої саме по собі є недостатнім засобом правового захисту. Кожна сторона може домагатися відповідного засобу правового захисту за правом справедливості на додаток до інших доступних засобів правового захисту у разі порушення або загрози порушення цієї Угоди.

6.5. Користувач надає згоду на обробку персональних даних метою якої є інформаційне забезпечення надання медичних та супутніх послуг пацієнтам Клієнта, у тому числі медичні дані, завдяки використанню Користувачем та Клієнтом технічних можливостей електронного сервісу Веб-сайту, зокрема ведення електронних медичних даних пацієнтів, оброблення та збереження етапів медичного обстеження, огляду та проектування ортопедичних конструкцій, планування етапів ортопедичного лікування та відтворення їх результатів, аналіз результатів та/або корекція запланованих ортопедичних втручань. Обробка персональних даних здійснюється з метою покращення якості надання медичних та супутніх послуг.

7. ВІДШКОДУВАННЯ

7.1. Клієнт повинен відшкодовувати збитки (включаючи витрати на врегулювання та розумні гонорари юристів) від будь-яких претензій або вимог третіх осіб, що виникають з:

7.1.1. Використання Послуг Клієнтом;

7.1.2. Порушення Угоди Клієнтом;

7.1.3. Порушення Клієнтом чинного законодавства або будь-яких прав третіх осіб (включно з правами на інтелектуальну власність, власність, недоторканність приватного життя або права на приватність); і

7.1.4. Контенту Клієнта або будь-яких інших даних, наданих Клієнтом згідно з Послугами.

7.2. Dental Space One, LLC зобов'язується відшкодовувати збитки, що виникають у зв'язку з:

7.2.1. Порушення Угоди;

7.2.2. Позовами третіх осіб про авторські права, викликані використанням Клієнтом Сайту/Додатка відповідно до цієї Угоди.

8. ДІЯ УГОДИ

8.1.Ця Угода діє, поки Клієнт використовує Послуги, але не менше ніж до закінчення Строку Підписки. Строк Підписки не може бути розірваним Клієнтом достроково.

8.2.Dental Space One, LLC може призупинити або припинити доступ Клієнта до Послуг, Веб-сайту або їх використання, а також видалити обліковий запис Клієнта за порушення Клієнтом цієї Угоди або якщо Dental Space One, LLC вважає, що Клієнт ганьбить ділову репутацію Dental Space One, LLC. Клієнт визнає та погоджується з тим, що після того, як Dental Space One, LLC видалить обліковий запис Клієнта, весь Контент Клієнта, а також дані про Послуги можуть бути видалені або втрачені та не підлягають відновленню. У разі призупинення/припинення доступу Плата за послуги та інші суми (якщо є) за цією Угодою та Замовленням не повертаються.

8.3.Закінчення строку дії Угоди, Замовлення або Строку Підписки на регулярний платіж призводить до припинення доступу до функцій Веб-сайту. Тим не менш, Клієнт може використовувати Веб-сайт як Користувач. При цьому Клієнт не втрачає доступу до Електронного кабінету та даних, що зберігаються в ньому.

8.4.Якщо будь-яка частина цієї Угоди буде визнана недійсною або такою, що не має позовної сили, така недійсність або неможливість виконати позов не вплине на інші положення цієї Угоди, які залишаться в повній силі та дії, а недійсна або не має позовної сили частина буде приведена в дію. максимально можливою мірою.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.Ця Угода є невід'ємною частиною всіх Замовлень, укладених Сторонами. Усі умови Угоди включені до Замовлень шляхом посилання на Угоду. Усі преамбули до цієї Угоди та всі інші документи, на які посилається Угода, є невід'ємною частиною Угоди та відповідних документів. Угода є цілісним договором між Сторонами. Посилання на Угоду означає посилання на будь-яку та всі її невід’ємні частини. Ця редакція Угоди замінює будь-які інші домовленості Сторін щодо предмета Угоди, а також усі попередні редакції Угоди. Якщо будь-яке положення цієї Угоди (стаття або положення такої статті) визнається недійсним, це не впливає на інші положення Угоди і має бути змінено, редаговано або витлумачено таким чином, щоб воно мало найбільш актуальне значення для цілей Угоди.

9.2.Допоки Угода не включена у Замовлення, Угода є електронним договором. Електронна форма цієї Угоди, прийнята користувачем чи Клієнтом як вказано у преамбулі Угоди, має таку ж юридичну силу, якби вона була підписана з використанням фізичного підпису.

9.3.Час від часу ми можемо змінювати цю Угоду. Будь-які змінені умови автоматично набирають чинності через десять (10) днів після публікації на Веб-сайті. Ваш доступ до Веб-сайту та використання Послуг після дати набуття чинності будь-якими змінами до цієї Угоди означатиме вашу згоду з цією Угодою із внесеними змінами. Ви погоджуєтесь з тим, що оновлена версія, розміщена на Сайті, вважається адекватним повідомленням про внесені зміни.

9.4.Ніщо в цьому документі не призначене для встановлення будь-якої форми партнерства, найму чи спільного підприємства між Сторонами. Сторони не є пов’язаними будь-яким чином особами.

9.5. Якщо у вас є запитання чи скарга щодо Веб-сайту, зв'яжіться з Dental Space One, LLC, написавши за адресою: [email protected]